การใช้ยากล่อมประสาทของมารดาในการตั้งครรภ์

การใช้ยากล่อมประสาทของมารดาในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ไม่เพิ่มโอกาสของโรคลมบ้าหมูและอาการชักในทารก การตั้งครรภ์อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและการเพิ่มภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และภาวะสุขภาพจิตอื่นๆ สามารถเพิ่มภาระนี้ได้ การค้นพบนี้อาจให้ความมั่นใจแก่สตรีและแพทย์เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของยา

การศึกษานี้ศึกษาเด็กที่เกิดในสวีเดนมากกว่า 1.7 ล้านคนในระยะเวลา 17 ปี นักวิจัยระบุเด็กมากกว่า 24,000 คนที่เคยได้รับยากล่อมประสาทในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์และเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้สัมผัส ยาซึมเศร้ารวมถึงยารักษาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเข้ารับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อระบุเด็กที่มีอาการชักในช่วงเดือนแรกของชีวิตหรือโรคลมบ้าหมูในช่วงปีแรกของชีวิต ในบรรดาเด็ก 1,551,906 คนติดตามเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังคลอด 0.12% หรือเด็ก 1,864 คนมีอาการชักในทารกแรกเกิด และในเด็ก 1,367,087 คนติดตามมา 2-17 ปี 0.40% หรือ 5,424 เด็กได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมบ้าหมู แม้ว่าอาการชักในเดือนแรกของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็พบได้บ่อยในเด็กที่เคยสัมผัส SSRIs หรือ SNRIs ระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับยากล่อมประสาทเหล่านี้ ก่อนปรับปัจจัยในมารดา เช่น อายุ โรคลมบ้าหมู สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการใช้ยาสูบ มีเด็กที่สัมผัสเชื้อชัก 1.7 คนต่อ 1,000 คนในทารกแรกเกิด เทียบกับ 1.2 ต่อเด็ก 1,000 คนที่ไม่ได้รับการรักษาที่มีอาการชักในทารกแรกเกิด ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่ 5.4 ต่อ 1,000 เด็กที่สัมผัสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมบ้าหมูเมื่ออายุได้ 5 ขวบ แต่ 4.1 ต่อ 1,000 เด็กที่ไม่ได้รับการสัมผัสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมบ้าหมูเมื่ออายุห้าขวบ